19 Apr. 2023 16:57

Motokrosové areály


Dobrý den, EU řeší intenzivně emise jak hlukové, tak znečišťující životní prostředí. Dosud je v ČR v provozu mnoho motokrosových areálů, kteří vznikly za totality a od té doby jsou provozovány stále stejně bez investic a jsou v takové šedé zóně zákonů, kdy se na ně nevztahuje prakticky žádný zákon: Stavební zákon - v té době žádné územní plány nebyly a tak areály vznikaly dle libosti a nyní je jejich obranou, že jsou historické :-) Ochrana před hlukem - limity a korekce jsou tak mírné, že je složité změřit v současné době platné hygienické limity hluku, ty platí pro 8hod souvislého měření a ačkoliv běžný hluk u areálů je okolo 70db, tak pokud tam není celodenní provoz, tak se všemi korekcemi prakticky nelze hlukové normy překonat. A i když je naměřen nadlimitní hluk, tak hygiena pouze uloží pokutu a jezdí se dál (osobní zkušenost). Emise prachu jsou v období sucha obrovské, ale protože se dle zákona nejedná o žádný zdroj emisí, tak se jimi nikdo nezabývá. Tyto staré areály noční mnoha lidem životy a zdraví (prach a nepříjemný hluk) a zákony jsou na ně krátké. To nemluvím o tom, že obvykle se v těchto areálech tankují a myjí motorky normálně v přírodě na trávě ! K jedné kauze mohu poskytnout značné množství měření, fotodokumentace apod., kdy úřady v ČR buď nekonají, nebo se vymlouvají na nedostatečnou legislativu nebo nechtějí konat. Domnívám se, takový areál je obrovským znečišťovatelem, motorky jsou obvykle mnoho let staré, takže se pálí benzín a olej a ve vzduchu je obrovské množství prachových částic. Děkuji a prosím zkuste se dané problematice věnovat a nějak legislativně tyto znečišťovatele a původce hluku zkuste řešit.

19 Apr. 2023 16:57

Review of request

Reviewing

31 May. 2023 10:10

Reviewed

Reviewing

06 Jun. 2023 08:13

Reviewed

Reviewed

Reply Report
Support (out of 3 rates)
Follow

Mikuláš Peksa @ 31 May. 2023 10:09

EU má jen malé pravomoci, pokud jde o prosazování pravidel týkajících se hlučnosti vozidel, včetně dvoukolových vozidel. Nařízení 168/2013 spolu s nařízením EU 134/2014 stanoví pravidla týkající se schvalování a dozoru nad trhem pro normy hluku dvoukolových vozidel, za které jsou odpovědné členské státy (od 66 do 80 dB(A) v závislosti na vozidle). Nicméně, většina hlukové zátěže však pochází z úpravy vozidla, za jejíž provádění zodpovídají výhradně členské státy. EU rovněž stanoví právní rámec pro hluk pocházející z letišť, silniční a železniční dopravy. Směrnice o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí vyžaduje, aby členské státy zajistily dostupnost informací o tomto tématu a aby v městských oblastech i v blízkosti hlavních dopravních sítí (hlavní silnice, letiště atd.). Dále požaduje, aby členské státy zveřejňovaly hlukové mapy a akční plány za účelem řízení a snižování hluku. Pokud máte pocit, že Česká republika tyto již existující předpisy nedodržuje nebo je neprovádí správně, mohu vám doporučit, abyste se obrátili na výbor PETI, který vám může pomoci při vedení členských států k jejich lepšímu provádění.

Reply Report
Support (out of 0 rates)